НОВИНИ

Градежните дозволи од понеделник ќе се вадат само електронски

Од 3 јуни понеделник почнува електронското издавање на градежните дозволи. Целиот процес од аплицирање, јавно наддавање за фирмите и давање на дозволи ќе биде по електронски пат.

Партнер на Вип Проект

edilxa3

Услуги

Најново во новини

© 2013 ВИП Проект | Сите права се задржани!