Archive for the ‘Нови вести’ Category

Градежните дозволи од понеделник ќе се вадат само електронски

Од 3 јуни понеделник почнува електронското издавање на градежните дозволи. Целиот процес од аплицирање, јавно наддавање за фирмите и давање на дозволи ќе биде по електронски пат.

Последни Проекти

ПАЛАТА ВОДНО

© 2013 ВИП Проект | Сите права се задржани!