Објекти во градба во Струмица

Објекти во градба во Струмица

ПРОДАВАМЕ ЕKСКЛУЗИВНИ СТАНОВИ ИЗГРАДЕНИ СО МАТЕРИЈАЛИ ОД НАЈВИСОК КВАЛИТЕТЕТ ОД ЕВРОПСКО ПОТЕКЛО, КОИ СЕ ВО ЗАВРШНА ФАЗА НА ГРАДБА НА БУЛЕВАРОТ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ББ ВО СТРУМИЦА, ГОТОВИ НАЈДОЦНА ДО ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА. СТАНОВИТЕ ИМААТ ЛИСТ ЗА ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ.

ВО ИЗГРАДБАТА НА ОБЈЕКТОТ Е КОРИСТЕН БУКОВ ПАРКЕТ ОД ЕВРОПСКО ПРОИЗВОДСТВО, ЌЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ И САНИТАРИИ ОД ФИРМАТА (IRIS) ОД ИТАЛИЈА. ИСТО ТАКА СЕ ВГРАДЕНИ НАДВОРЕШНИ БЛИНДИРАНИ ( GARDESA) И ВНАТРЕШНИ ВРАТИ ( COOPLEGNO) ОД ИТАЛЈАНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И  МЕРМЕР И ГРАНИТ (FMG).

Погледнете ги сликите од објектот: 

Локација на објектот:

Други објекти

© 2013 ВИП Проект | Сите права се задржани!