ГРАДЕЖНИШТВО

ВИП ПРОЕКТ е една од најуспешните компании специјализирана за изградба и инвестирање во комерцијално – резендицијални објекти за домување.

Градењето е брз и ефикасен процес кога се работи со профисионален тим на експерти од областа на градежништвото.

ВИП ПРОЕКТ со задоволство Ви ја представува палетата на услуги:

– ДЕМИТ (ТЕРМО) ФАСАДИ,

– МАШИНСКИ МАЛТЕР,

– МАШИНСКО ГЛЕТУВАЊЕ,

– МАШИНСКО СТРУГАЊЕ,

– МАШИНСКО БОЕЊЕ.

За услугите малтерисување, глетување, брусење и боење, ВИП ПРОЕКТ располага со машински парк со машини од последната генерација.

За малтерисување ВИП ПРОЕКТ користи увозни италијански материјали од фирмата  FASSA BORTOLO (KS1 и Malta Fina).

Обработката ја изведува обучен кадар со претходно неколкугодишно искуство.

Последни проекти

© 2013 ВИП Проект | Сите права се задржани!